☹ ☹ ☹

49 kişi hayatını kaybetti. Ne için? Irkçılık yüzünden. Bir cani yüzünden.

Her insanın yaşama hakkı vardır. Dünyadaki bu ırkçılık son bulmadığı sürece, hangi ülke olursa olsun bana huzurdan söz etmeyin…

Din, dil, ırk, cinsiyet ayırt etmeyin artık. İnsan olun sadece.

******************************************************

49 human lost their lives. For what? Because of racism. Because of a villain.

Everyman has the right to life. As long as this racism in the world does not end, do not mention of peace to me in any country

Do not distinguish between religion, language, race, gender. Just be human.